Hărţi Moldova, Istorie, Limba ce-o vorbim, politicianism, Societate

Ocupaţie moldovenească: negarea ocupaţiei ruseşti

A mai trecut un 16 mai…

Mulţi au vorbit, dar mult mai mulţi au tăcut. Laşii, mizerabilii, „politicii”!

Doare de-a dreptul ticăloşia pe care o emană „conducătorii” ţării…

Nu descreieraţii urlători care au împânzit până la sufocare mass-media, cică responsabilă, sunt cei care deranjează. Ăştia hămăie cât timp nu e cineva să-i oprească.

Deranjează ieşirile unor aşa-zişi conducători ai Moldovei, ca Marian Lupu, care în bălmăjeala de vorbe spuse pe 11 mai 2012 a demonstrat pe lângă lipsa de demnitate (de bărbăţie) şi deficienţă de logică.

(sursa privesc.eu)

Căci afirmând că cineva care promovează adevărul privind ocupaţia rusească din 1812 urmăreşte scopuri politice, se demască singur: fiindcă şi el, negând adevărul, la fel urmăreşte scopuri politice. Iar schimbând subiectul – de la declararea zilei de doliu, la lichidarea statalităţii – Lupu nu diferă cu nimic de indivizi ca Dodon sau Garbuz.

Chiar va dispărea Moldova dacă se va afirma – adevărul – că Rusia a ocupat estul Moldovei în 1812?! Lipsă de logică e puţin spus…

Celor care se lasă buimăciţi de dondăneala numiţilor anti-moldoveni le propun un exerciţiu de imaginaţie:

 • Dacă hoarda de slujbaşi ai Rusiei neagă faptul ocupaţiei ruseşti din 1812, cum explică ei retrocedarea în 1856 către Moldova a celor trei judeţe sudice – Cahul, Bolgrad şi Ismail? O consideră ocupaţie? Ocupaţie moldovenească a pământurilor moldoveneşti?
 • Dacă Rusia n-a ocupat estul Moldovei în 1812, reiese că nici Austria n-a ocupat nord-vestul Moldovei în 1774? Şi nici turcii n-au ocupat Chilia şi Cetatea Albă în 1484? Adică oricine năvălea peste moldoveni şi le răpea pământurile, o făcea cu acordul moldovenilor?!
 • Cum s-ar fi manifestat aşa-zişii „statalişti” dacă statul de dincolo de Prut s-ar fi numit azi Moldova? (pauză de gândire)

Răspunsul la ultima întrebare e cât se poate de simplu şi e luat din istoria de care se tem „fruntaşii” zilei: situaţia dată a existat!

Începând cu 1812, statul de dincolo de Prut s-a numit Moldova, iar ruşii au inventat o altă ţară – Basarabia, populată desigur cu basarabeni.

Aşa că „poporul moldovenesc” pe care se avântă să-l reprezinte astăzi tot felul de lepădături, ar fi fost azi „poporul basarabean” cu limba corespunzătoare – „basarabeană”. Oricâtă românofobie ar clocoti în indivizii în cauză, aceştia înţeleg foarte bine (sper) că de n-ar fi fost gura de aer naţional dintre anii 1918 şi 1940, azi n-am mai fi moldoveni. Demonstraţia e aproape, e dincolo de Nistru!

***

Orice eveniment istoric este complex în sine. Complexitate pentru înţelegerea căreia este obligatorie raportarea şi la alte evenimente istorice (şi ele complexe în sine), la prima vedere separate, dar care relevă un tablou, peste secole, unitar.

Hărţile de mai jos indică schimbările hotarelor Moldovei începând cu domniile urmaşilor lui Ştefan cel Mare până în prezent.

Concluzia principală care rezultă din istoria modificărilor teritoriale prin care a trecut statul Moldova este că pe tot parcursul existenţei sale, Ţara Moldovei, în hotarele ei tradiţionale recunoscute, a avut toate pământurile libere şi conduse de moldoveni doar de patru ori (perioadele medievale sunt aproximative):

 1. între 1426 şi 1436
 2. între 1465 şi 1484
 3. între 1918 şi 1940
 4. între 1941 şi 1944

Un total de numai 54 de ani de integritate statală moldovenească!

Dar „idealul” născut de domniile lui Alexandru cel Bun şi Ştefan cel Mare a persistat în timp, şi, deşi istoria n-a fost deloc blândă cu Moldova, moldovenii au reuşit, pentru o scurtă perioadă ce-i drept, să aducă toate pământurile moldoveneşti în cadrul propriei ţări – România.

Tradiţional, hotarele Moldovei sunt Carpaţii, Nistrul, Dunărea şi Marea Neagră.

Odată cu înfrângerea de către otomani a armatei lui Ştefan cel Mare în 1484, sud-estul Moldovei începe să fie administrat direct de către turci, spre deosebire de restul Moldovei asupra căreia îşi vor manifesta doar suzeranitatea.

Astfel, întâi ţinuturile Chiliei şi Cetăţii Albe, iar mai apoi şi cel al Tighinei sunt transformate în raiale, teritorii în care se aplicau legile otomane şi în care staţionau permanent trupe ale sultanului.

În teritoriul rămas sub controlul domnitorilor Moldovei se aplicau legile locului, moschei nu puteau fi construite, iar prezenţa militară a turcilor nu era permanentă. Totuşi ţara era vasală, bir se plătea, iar domnii trebuiau confirmaţi de sultan.

La începutul secolului al 18-lea, în urma conflictelor militare tot mai dese cu Imperiul Rus, dar mai ales după trădarea din 1711 a lui Dimitrie Cantemir, Poarta Otomană formează o nouă raia, în ţinutul Hotinului.

În 1774 Imperiul Austriac (al Habsburgilor) ocupă nord-vestul Moldovei, pe care începe să-l denumească Bucovina.

În 1792 Rusia devine vecin cu Moldova. După ocuparea litoralului nordic al Mării Negre, Imperiul Rus începe colonizarea acestuia în special cu velicoruşi, a cărei consecinţă se resimte şi azi (sudul rusofon al Ucrainei).

După ce în 1792 a ocupat teritoriile estice ale Statului Polono-Lituanian, Rusia ocupă în 1793 şi restul teritoriului acestuia, aflat în vecinătatea Moldovei.

Pe 16 mai 1812 Rusia ocupă estul Moldovei.

Intenţia Imperiului Rus a fost anexarea ambelor principate române, ca mai apoi să insiste doar pe anexarea întregii Moldove, după – pe anexarea Moldovei dintre Siret şi Nistru, iar odată cu creşterea pericolului napoleonian să ajungă să ceară doar ţinuturile moldoveneşti aflate sub conducerea directă a turcilor, adică Hotinul, Tighina, Cetatea Albă şi Chilia.

Însă în rezultatul manevrelor diplomatice Imperiul Rus pune mâna şi pe ţinuturile aflate sub controlul domnilor moldoveni (Soroca, Orhei, Lăpuşna, Tigheci şi cea mai mare parte a ţinutului Iaşi). La fel ca în cazul anexării nord-vestului Moldovei de către austrieci, anexarea jumătăţii răsăritene a Moldovei s-a făcut cu încălcarea normelor internaţionale, prin cedarea unui teritoriu vasal (autonom).

Spre deosebire de statutul pe care îl avea Moldova în calitatea sa de vasal al turcilor (legi proprii, limbă proprie, biserică proprie), pământurile moldoveneşti ocupate de ruşi sunt integrate complet în imperiul rus, legile locale fiind înlocuite de cele ruseşti, limba rusească devine singura oficială, biserica moldovenilor este trecută ilegal în subordinea celei ruseşti.

În 1856, ca urmare a înfrângerii suferite în Războiul Crimeii, Rusia este obligată să retrocedeze Moldovei judeţele Cahul, Bolgrad şi Ismail.

În 1859 Moldova şi Muntenia se unesc sub conducerea domnitorului moldovean Alexandru Ioan Cuza.

Un lucru extrem de important pe care îl omit intenţionat anti-moldovenii aflaţi în slujba Rusiei este că Unirea din 1859 a fost făcută şi de moldovenii din stânga Prutului, din actuala Republică Moldova – Cahul, şi de moldovenii din sudul Basarabiei, din actuala regiune Odesa a Ucrainei – Ismail şi Bolgrad, dar şi de moldovenii din nordul ocupat al Moldovei, azi în regiunea Cernăuţi a Ucrainei – Herţa.

Actul Unirii Moldovei şi Munteniei a fost expresia voinţei tuturor moldovenilor liberi şi a fost singura cale de a rezista în faţa ambiţiilor expansioniste ale ruşilor.

În urma războiului cu turcii din 1877-1878, Rusia re-anexează judeţele Cahul, Bolgrad şi Ismail, fiind de acord cu trecerea Dobrogei sub controlul României.

Deşi schimbul respectiv pare a fi echitabil, atât teritorial, cât şi economic, faptul că Rusia a oferit un teritoriu ce nu-i aparţinea – Dobrogea – în schimbul altui teritoriu care la fel nu era al ei, este elocvent în privinţa politicii duse de Rusia.

În acelaşi fel Rusia a procedat şi după al doilea război mondial când a acordat Lituaniei şi Poloniei teritorii asupra cărora nu avea niciun drept.

În privinţa celor trei judeţe moldoveneşti re-ocupate de ruşi a mai contat şi faptul că administrarea Dobrogei ca o exclavă nu era convenabilă, dar şi faptul că Rusia nu admitea retrocedarea teritoriilor pe care le-a ocupat cândva.

După ce la 24 ianuarie 1918 Republica Democratică Moldovenească, în hotarele pământurilor moldoveneşti ocupate de ruşi în 1812, şi-a declarat independenţa faţă de Rusia (lucru la fel ignorat de ţipătorii pro-ruşi), la 27 martie 1918 moldovenii dintre Prut şi Nistru decid să se unească cu România, care la acea dată înseamna, practic, doar vestul Moldovei.

În condiţiile în care sudul României, Muntenia şi Dobrogea, era ocupat de armatele Austro-Ungariei, Germaniei şi Bulgariei, regele, guvernul şi armata s-au retras în Moldova, Iaşiul devenind capitală. Cu atât e mai grăitoare voinţa moldovenilor din stânga Prutului de-a reveni în hotarele fireşti, cu cât situaţia în care se afla România era de-a dreptul dezastruoasă.

Or, moldovenii basarabeni au preferat unirea cu o ţară înfrântă în război, ocupată de inamic, obligată să plătească despăgubiri, cu o societate alarmată de consecinţele pierderilor suferite, decât să rămână într-o Rusie în care bolşevicul Lenin promitea marea şi sarea.

Iar celor care contestă Unirea din 27 martie 1918, le recomand să privească atent harta de mai jos. Moldova ocupată de ruşi s-a unit cu Moldova liberă!

La 28 noiembrie 1918 Congresul general al Bucovinei (nord-vestul Moldovei istorice) votează „Unirea necondiţionată şi pentru vecie a Bucovinei în vechile ei hotare până la Ceremuş, Colacin şi Nistru, cu Regatul României”. E de remarcat menţinerea capitalei României la Iaşi, deşi trupele ocupante austro-ungare, germane şi bulgare au părăsit ţara.

Astfel pentru prima dată după 1484, în 1918 toate pământurile Moldovei s-au unit într-un stat propriu, liber şi independent.

În 1924 ruşii, plănuind re-ocuparea Moldovei dintre Prut şi Nistru, denumită de ei Basarabia, crează în cadrul Ucrainei sovietice aşa-zisa RASSM (Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească). A se observa teritoriul întins pe care îl avea acestă entitate în raport cu Transnistria sovietică de mai târziu şi centrul aflat la Balta faţă de Tiraspol.

Pe 28 iunie 1940 URSS ocupă estul şi nordul Moldovei (Basarabia şi partea de nord a Bucovinei, dar şi ţinutul Herţei).

Ocupanţii ruşi formează aşa-zisa RSSM (Republica Sovietică Socialistă Moldovenească) din fostele judeţe interbelice Soroca, Bălţi, Orhei, Lăpuşna, Tighina şi Cahul plus o fâşie îngustă de pământ de pe malul Nistrului din cadrul fostei RASSM.

Teritoriul fostelor judeţe Hotin, Ismail, Cetatea Albă, Cernăuţi, Storojineţ şi Rădăuţi, dar şi partea estică a RASSM au fost incluse în Ucraina Sovietică (RSSU).

În 1941 România recuperează teritoriile ocupate de sovietici în 1940, continuând să înainteze şi peste Nistru. În teritoriul dintre Nistru şi Bugul de Sud, ocupat de armata română şi de aliaţii germani, a fost instituită o administraţie românească.

În 1944 URSS re-ocupă teritoriile moldoveneşti ocupate în 1940, modificând hotarele RSSM, dar lăsând pământuri moldoveneşti în cadrul Ucrainei.

Pe 27 august 1991 Republica Moldova îşi declară independenţa faţă de URSS.

Din fostele raioane ale RASSM, Tighina şi câteva sate de pe malul drept al Nistrului, Rusia formează aşa-zisa Pridnestrovie, un stat-marionetă. Câteva localităţi de pe malul stâng rămân loiale Chişinăului, atrăgând de peste 20 de ani furia separatiştilor de la Tiraspol.

Deşi formal independentă, Republica Moldova rămâne şi azi, după 20 de la ieşirea din URSS, un stat ocupat de ruşi, atât militar, cât mai ales politic şi economic.

Dar şi religios, prin existenţa Mitropoliei ruseşti conduse de Vladimir Cantarean. În ce priveşte această grupare  anti-moldovenească de clerici trebuie precizat un amănunt: ei îşi zic Mitropolie a întregii Moldove!

Conform logicii fireşti acest lucru ar însemna următoarele:

1) Ruşii nu recunosc existenţa moldovenilor din afara Republicii Moldova, implicit nici a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, adevărata Biserică a moldovenilor, sau 2) Ruşii consideră că jurisdicţia lor se extinde până la Carpaţi, sau 3) Ruşii habar n-au de altceva decât de ei înşişi, denumind Mitropolia rusească din Chişinău după modelul moscovit (Patriarhia Întregii Rusii).

Această uniune de preoţi, apărută odată cu ocupaţia rusească din 1812, când un cleric, G. Bănulescu-Bodoni, proslăvit azi de clericii succesori, pleda pentru ruperea din cadrul Mitropoliei Moldovei, contrar normelor canonice bisericeşti, a eparhiilor moldoveneşti ocupate de Rusia, a slujit şi continuă să slujească stăpânului-patriarh de Moscova, prin extensie – statului rus…

Atitudinea ruşilor faţă de infima Moldovă şi faţă de istoria ei este de înţeles. Ei au istoria lor. Şi conducători care să le bage bine în cap că odată cu admiterea ocupaţiei Moldovei din 1812, vor fi nevoiţi, automat, să recunoască şi ocupaţiile din 1940 şi 1944.

Dar ce-o fi în mintea „moldovenilor”?!!…

Privind retrospectiv istoria zbuciumată a Moldovei se poate afirma cu certitudine că:

 • de ocupaţia turcească am scăpat.
 • de ocupaţia austriacă am scăpat.

Dar când scăpăm de ocupaţia rusească?!

Post-scriptum: Toţi cei care-şi zic „patrioţi”, „statalişti”, „pragmatici”, „roşii”, „mai roşii”, „rozi”, „de stânga” etc. şi care admit ocupaţiile ruseşti, dar cu precizarea că ruşii, pe lângă războaie, foamete, deportări, crime, deznaţionalizare, au adus moldovenilor şi foloase de genul construirii şcolilor, spitalelor, uzinelor de tot felul, pot fi numiţi oricum, dar nu moldoveni. Nici măcar mancurţi. Aceşti indivizi sunt slujbaşi conştienţi ai Moscovei. Şi nimic mai mult.

Chiar n-au avut ori să nu fi fost moldovenii capabili să-şi construiască şcoli, spitale şi industrie dacă nu năvăleau (şi rămâneau) ruşii în 1812, în 1940 şi 1944?!…

Reclame

Discuție

20 de gânduri despre &8222;Ocupaţie moldovenească: negarea ocupaţiei ruseşti&8221;

 1. felicitari pt articol, foarte util!

  Scris de Silviu Tanase | 18 mai 2012, 09:03
 2. Tags: aie, idioţi, Marian Lupu, Moldova, ocupaţia rusească, ocupaţia sovietică, prostie, război, Unire.
  Unire находится в одной строчке с idioţi, Marian Lupu и prostie, где ей самое и место.”Chiar n-au avut ori să nu fi fost moldovenii capabili să-şi construiască şcoli, spitale şi industrie dacă nu năvăleau (şi rămâneau) ruşii”- нет не смогли бы , работая в сфере строительства я могу с уверенностью это говорить , не могут использовать даже то что есть , а все что есть осталось после русских.

  Scris de Roman Roma | 18 mai 2012, 10:35
 3. Ha ha, Romania la 24 martie 1918 corespondea, din punct de vedere geografic, Moldovei Mari. Bun articol, bravo!

  Scris de tiparituriromanesti | 18 mai 2012, 11:00
 4. Roman Roma, tradu, te rog, comentariul. Să înţeleagă şi ceilalţi ce-ai vrut să spui.

  Scris de Max Ciudin | 18 mai 2012, 11:17
 5. @ tiparituri romanesti : nu geografic ci administrativ…

  Scris de Radu Bradu | 18 mai 2012, 11:34
 6. Lupu zice clar si despicat ca nu vra unire si ca mai vrea sa fure inca din tara ce a mai ramas))

  Scris de Viorel Iaconi | 18 mai 2012, 11:54
 7. Ai face bine sa-l traduci in rusa/engleza sa stie si altii…

  Scris de Sorin Becciu | 18 mai 2012, 13:20
 8. Pentru R..R..
  Asa cum s-au construit toate la Iasi, Bacau, Suceava, Botosani, Galati… asa se construiau toate si la est de Prut fara ocupantii rusi.

  Scris de Vlad DeNicolae Lupan | 18 mai 2012, 14:44
 9. Bravo, Max, ca de fiecare data.

  Scris de Mariana Croitor | 18 mai 2012, 17:13
 10. Pentru cei ce nu stiu rusa
  Roman Roma spune:

  Tags: aie,idioti,Marian Lupu,Moldova,ocupatie ruseasca,ocupatie sovietica,prostie,razboi,Unire.
  Unirea se afla in acelasi rand cu idioti, Marian Lupu si prostie, unde si ii este locul.
  -”Chiar n-au avut ori să nu fi fost moldovenii capabili să-şi construiască şcoli, spitale şi industrie dacă nu năvăleau (şi rămâneau) ruşii”- nu n-ar fi putut, lucrand in sfera constructiilor pot spune asta cu siguranta, nu pot folosi nici ceea ce au, iar tot ce este a ramas de la rusi.

  PS: Judecand dupa aceasta logica, ocupatia ruseasca si sovietica se afla in acelasi rand cu razboiul si prostia

  Scris de Cristian Edu | 18 mai 2012, 17:14
 11. Sincer si fara ocolisuri

  Scris de fallupintomordor | 18 mai 2012, 19:27
 12. Roma Roma, acest articol a fost scris special pentru tine:
  http://tema.livejournal.com/1162297.html

  Scris de Ion Grosu | 15 august 2012, 00:51
 13. Romania apare ca stat ca urmare a unirii Munteniei cu Moldova,fara Moldova,Romania nu ar fi existat niciodata,cea mai mare dintre primii romani erau locuitori ai principatului Moldova,care era mai mare decat principatul Munteniei, Alexandru Ioan Cuza, domnitorul Romaniei mici era „moldovean” . Si apropo,romanismul asta care deranjeaza atat de mult pe rusi si pro rusi ,cat si limba romana literara vorbita azi,sunt creatia parintilor fondatori ai Romaniei mici si mari in marea lor majoritate „moldoveni” ca de ex. savant si om politic,cel mai mare istoric al romanilor Nicolae Iorga. Si mai e unul la fel de „neimportant”,considerat astazi creator de limba (romaneasca,evident) ,Mihai Eminescu . Eu sunt ferm convins ca daca cineva ar avea curiozitatea sa identifice locurile de bastina ale celor mai multi dintre intelectualii romani,care au format prima elita romaneasca, o sa constate ca majoritatea erau moldoveni. DECI,VOI RUSILOR AFLATI DE LA MINE,CA ACUM SAU MAI TARZIU,TOTI PUII DE VALAHI SE VOR NUMI ROMANI,SI SINURUL LUCRU PE CARE IL PUTETI FACE (VOI RUSII),ESTE SA PLANGETI ha ha ha

  Scris de Stoica Nicolae | 14 februarie 2013, 06:11
 14. Da, a avut loc ocupatia (Voi aflandu-va pe tronul unei mari puteri, nu oare ati fi ocupat una mai mica avand sansa?).
  Da, din punct de vedere istoric trebuie sa mergem impreuna, insa problema la toti care sustin ideea unirii e anume in faptul ca ei se uita doar la ceea ce era in trecut si nu analizeaza situatia actuala.
  Da, ei se afla in Uniunea Europeana, insa voi macar odata ati analizat avantajele si DEAZAVANTAJELE (accentuez doar deoarece analizand personal, au fost mai multe la numar) intrarii in UE? Din avantaje vad doar scutirea regimului de vize. Din dezavantaje sunt mai multe, dar cel mai important e anume distrugerea culturii traditionale moldovenesti. Sunt de acord cu toti care vor spune ca si la momentul actual e foarte slaba, insa ea la moment macar exista.
  Analizati proiectele de legi ce sunt obligate pentru aprobare in Romania. Ca exemplu e legea despre minoritati sexuale, care intra in contradictie cu cultura ortodoxa a nostra. Daca acum putem veni la bunici, sa mincam care de animale pe care buneii ii cresc, in Romanie pentru taierea animalelor trebuie sa ai certificat. Exista un numar prestabilit de animale pe care ti se da voie sa le tii, etc, etc.
  Parerea mea e ca ajunge sa ne tot batem la tema „Romania vs Rusia” sau cum acolo ea se numeste, si sa ne gandim la ceea ce trebuie sa facem ca sa fie BINE. Oameni sa fim.

  Pace Tuturor 😉

  Scris de Andrei Schiopu | 6 decembrie 2013, 17:48
 15. Să nu cunoască limba ţării în care locuiește, poate un oaspete, un idiot sau un ocupant, care își plantează propria lui limbă. (Karl Marx) Ocupația rusă ne-a destrus societatea din interior…

  Scris de Andrey Nosatîi | 14 aprilie 2014, 03:29
 16. Reblogged this on Personal disorders.

  Scris de alekcandpy | 30 septembrie 2016, 12:14

Trackback-uri/Pingback-uri

 1. Pingback: Basarabia – 200 de ani de singuratate | Dan Ghenea - 18 mai 2012

 2. Pingback: Nu avem un viitor | BLOGPOST.timpul.md - 2 noiembrie 2013

 3. Pingback: Martie – Luna Regatului României (27) | Contra republicii minciunii: Regatul României - 28 martie 2015

 4. Pingback: Când a început pentru România al doilea război mondial ? « CER SI PAMANT ROMANESC - 22 octombrie 2015

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Arhive

Texte recente

Introdu adresa ta de e-mail pentru a urmări acest blog şi a primi notificări de articole noi prin e-mail.

Alătură-te altor 153 de urmăritori

mai 2012
L M M J V S D
« apr.   iun. »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

 • 113.451 vizualizări
Reclame
%d blogeri au apreciat asta: